Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Uwaga!

Obowiązuje nowy wzór wniosku (będzie dostępny po ukazaniu się Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi), druk wraz załącznikami dostępny będzie w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Gołdapi.

Obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego i wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.

Prosimy o weryfikację powierzchni użytków rolnych z nakazu płatniczego na 2024 rok, a jeżeli Państwo nie mają, to za 2023 rok.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/34605/zwrot-czesci-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej-dla-rolnikow-224-r-.html

Urząd Miejski w Gołdapi