Poszukujemy kolejnych partnerów programu "Gołdap Przyjazna Weteranom"
Jest z nami 17 podmiotów i instytucji. Dziękujemy!

Zapraszamy do współpracy instytucje publiczne, podmioty komercyjne oraz organizacje pozarządowe, które w ramach świadczonych przez siebie usług będą realizować ulgi, preferencje lub świadczenia dla weteranów.

Szczegółowe informacje na temat oferowanych zniżek, a także możliwości przystąpienia do programu znajdują się:
https://www.goldap.pl/.../0/goldap-przyjazna-weteranom.html

Informacje uzyskać można również w Wydziale Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Gołdapi nr tel. 87 615 60 63.

Urząd Miejski w Gołdapi