Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

https://www.goldap.pl/pl/229/34605/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-dzierzawy.html

Urząd Miejski w Gołdapi