Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2054, położonej w Gołdapi przy ul. Oleckiej

https://www.goldap.pl/pl/229/34612/ogloszenie-o-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruchomosci-niezabudowanej-skladajacej-sie-z-dzialki-oznaczonej-numerem-ewidencyjnym-254-polozonej-w-goldapi-przy-ul-oleckiej.html

Urząd Miejski w Gołdapi