Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego

https://www.goldap.pl/pl/229/34613/ogloszenie-konkursu-ofert-na-realizacje-w-224-roku-zadan-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-z-zakresu-zdrowia-publicznego.html

Urząd Miejski w Gołdapi