Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie zamieszkałych na terenie gminy Gołdap

https://www.goldap.pl/pl/229/34600/gminny-punkt-informacyjno-konsultacyjny-dla-osob-uzaleznionych-ich-rodzin-oraz-osob-doswiadczajacych-przemocy-w-rodzinie-zamieszkalych-na-terenie-gminy-goldap.html

Urząd Miejski w Gołdapi