Konsultacje Społeczne "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołdap na rok 2024"

https://www.goldap.pl/pl/229/34597/konsultacje-spoleczne-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-goldap-na-rok-224-.html

Urząd Miejski w Gołdapi