Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie zamieszkałych na terenie gminy Gołdap.

Oferta Punktu Gminy Gołdap obejmuje:

 1. konsultacje z zakresu terapii uzależnień, oraz terapii przemocy w rodzinie,
 2. grupę wsparcia dla osób uzależnionych, które odbyły terapię na poziomie podstawowym i utrzymują abstynencję,
 3. konsultacje prawne (po wcześniejszym umówieniu się),
 4. możliwość otrzymania informacji na temat ośrodków leczenia uzależnień.

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym zatrudniony jest certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i prawnik.

Działanie Punktu:

 • w każdy wtorek: 8.00-16.00 i środę: 8.00-16.00 oraz 16.00-18.00 zajęcia grupy wsparcia (dla osób, które zakończyły program podstawowej terapii uzależnienia) – przyjmuje certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – Jolanta Kabat, tel. 570 750 099
 • 2 razy w miesiącu w wymiarze 5 godzin miesięcznie, we wtorek w godz. 16.00-18.00 (dyżur stacjonarny i telefoniczny wg podanego harmonogramu) – przyjmuje prawnik – Monika Kłoczko-Śmigiel, tel. 508 138 433

Harmonogram konsultacji z prawnikiem:

 • wtorek: 23.01.2024 r., w godz. 16:00-18:00 dyżur stacjonarny, w godz. 18:00-19:00 dyżur telefoniczny,
 • wtorek: 06.02.2024 r., w godz. 16:00-18:00 dyżur stacjonarny, w godz. 18:00-19:00 dyżur telefoniczny,
 • wtorek: 13.02.2024 r., w godz. 16:00-17:00 dyżur stacjonarny, w godz. 17:00-18:00 dyżur telefoniczny,
 • wtorek: 05.03.2024 r., w godz. 16:00-18:00 dyżur stacjonarny, w godz. 18:00-19:00 dyżur telefoniczny,
 • wtorek: 19.03.2024 r., w godz. 16:00-17:00 dyżur stacjonarny, w godz. 17:00-18:00 dyżur telefoniczny.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny mieści się w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym w Gołdapi
ul. Partyzantów 31, piętro II, pokój nr 72
Tel. 570 750 099.

Porady w PIK są bezpłatne.

Urząd Miejski w Gołdapi