Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w ogłoszonym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Gołdap w 2024 roku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego.

Oferty składać można do 9 lutego 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/34591/zarzadzenie-nr-2166-i-224-burmistrza-goldapi-z-dnia-16-stycznia-224-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert.html

Urząd Miejski w Gołdapi