Komunikat, dotyczący zimowego utrzymania ulic w mieście i dróg w gminie Gołdap na sezon 2023/2024

Koordynacją zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych z ramienia Urzędu Miejskiego w Gołdapi zajmują się:

  1. drogi gminne na terenie wiejskim gminy Gołdap – Krzysztof Sobuniewski, tel. 87 615 60 42, ,
  2. ulice gminne na terenie miasta Gołdap – Magda Zymkowska tel. 87 615 60 52
  3. koordynacja zimowego odśnieżania poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego: 694 484 956.

Uzasadnione uwagi należy zgłaszać pod wyżej wymienione numery telefonów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/34297/zimowe-utrzymanie-ulic-w-miescie-i-drog-w-gminie-goldap-na-sezon-223-224.html

Urząd Miejski w Gołdapi