12 stycznia br., w Urzędzie Miejskim w Gołdapi podpisana została umowa na nieodpłatne przekazanie specjalnego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baniach Mazurskich. Pojazd dotychczas służył druhom z OSP w Grabowie.

Urząd Miejski w Gołdapi