Gmina Gołdap w ciągu ostatnich lat przeznaczyła niemal 23 miliony złotych na rozwój Dzielnicy Uzdrowiskowej:

  • „Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gołdap”,
  • „Rekultywacja jeziora Gołdap w Uzdrowisku Gołdap”,
  • „Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap",
  • „Zmniejszenie presji na chronione gatunki i siedliska występujące ma obszarze jeziora Gołdap poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego",
  • „Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap".

Urząd Miejski w Gołdapi