Utrzymanie infrastruktury drogowej wiąże się z modernizacjami i większymi przebudowami, jak również naprawami o mniejszej skali. Co roku w Gminie Gołdap remontowane są kolejne nawierzchnie jezdni, dróg i chodników.

Przypomnijmy, że w Gminie Gołdap na przestrzeni ostatnich dwóch lat przebudowano i zmodernizowano drogi i ulice za niemal 2,7 miliona złotych.

W latach 2022 - 2023 wykonano m.in.:

  • przebudowę drogi w Kośmidrach,
  • przebudowę ulicy Armii Krajowej,
  • przebudowę ulicy Różanej,
  • przebudowę drogi w Kolniszkach.

Urząd Miejski w Gołdapi