Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w ogłoszonych konkursach na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Oferty składać można do 30 stycznia br.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi:

Urząd Miejski w Gołdapi