Komunikat, dotyczący zimowego utrzymania ulic w mieście i dróg w gminie Gołdap na sezon 2023/2024

Jednocześnie podaje się do publicznej wiadomości informację, która w jednoznaczny sposób określa przynależność ulic i dróg oraz odpowiedzialność poszczególnych zarządców za ich utrzymanie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/34297/zimowe-utrzymanie-ulic-w-miescie-i-drog-w-gminie-goldap-na-sezon-223-224.html

Urząd Miejski w Gołdapi