Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił II nabór wniosków dla gmin o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Gmina Gołdap planuje ponownie przystąpić do programu. W przypadku uzyskania dotacji z WFOŚiGW gmina przeprowadzi nabór wniosków dla beneficjentów końcowych.

Szczegółowe informacje wraz z deklaracjami dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/34516/program-%E2%80%9Ecieple-mieszkanie%E2%80%9D-%E2%80%93-wstepne-deklaracje-do-ii-naboru-wnioskow.html

Urząd Miejski w Gołdapi