Informujemy o obowiązku składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2023 rok i wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/34518/przedsiebiorco-zloz-oswiadczenie-o-sprzedazy-napojow-alkoholowych-za-223-rok.html

Urząd Miejski w Gołdapi