Ponad 2,5 mln zł na działania Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gołdap w latach 2015 - 2023.

Druhowie OSP Górne, OSP Dunajek i OSP Grabowo dbają na co dzień o bezpieczeństwo mieszkańców i angażują się w wiele społecznych inicjatyw.

Na co przeznaczane są środki gminne?

  • ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych oraz szkoleniach,
  • zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia i materiałów,
  • utrzymanie remizy strażackiej,
  • utrzymanie wozów ratowniczo-gaśniczych (przeglądy, naprawy).

Nasze jednostki OSP w ostatnich latach były dysponowane do udziału w ponad 900 akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Dziękujemy druhnom i druhom za służbę oraz codzienną gotowość niesienia pomocy. Dzięki Wam, mieszkańcy naszej gminy mogą czuć się bezpiecznie.

Urząd Miejski w Gołdapi