W ramach środków z funduszy sołeckich na rok 2023, w grudniu zostały zakończone inwestycje związane z doświetlaniem sołectw. W miejscowościach Skocze i Jany dostawione zostały lampy oświetlenia ulicznego jako kontynuacja budowy linii oświetleniowych, natomiast w Sołectwie Galwiecie oraz Kowalki zamontowano lampy solarne. Łączny koszt tych inwestycji to 59 556,00 zł.

Urząd Miejski w Gołdapi