Burmistrz Gołdapi ogłosił wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/34441/ogloszenie-wykazu-nieruchomosci-przeznaczonej-do-oddania-w-najem.html

Urząd Miejski w Gołdapi