19 grudnia, w Urzędzie Miejskim w Gołdapi odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zastępca Burmistrza Gołdapi Joanna Magdalena Łabanowska, pracownicy Urzędu Miejskiego, przedstawiciele jednostek podległych oraz przedstawiciele służb mundurowych rozmawiali m.in. o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie miasta i gminy Gołdap oraz organizacji pomocy osobom potrzebującym wsparcia w okresie zimowym. Analizowano również zdarzenia, wypadki i zagrożenia jakie zaistniały na terenie gminy w 2023 roku. Zespół zatwierdził też plan pracy na 2024 rok.

Urząd Miejski w Gołdapi