Złożyliśmy wniosek o grant w ramach konkursu "Cyberbezpieczny Samorząd" na kwotę 850 tys. zł.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

W ramach grantu planujemy rozbudowę środowiska serwerowego oraz infrastruktury IT, zakup platformy szkoleniowej dla pracowników gminy oraz zakup agregatu prądotwórczego. Projekt zakłada 100% pokrycia wydatków kwalifikowanych.

Trzymajcie kciuki!

Urząd Miejski w Gołdapi