Z cyklu "Gołdap inwestycyjnie" przypominamy dziś zadania inwestycyjne zrealizowane w obszarze kultury, sportu i ochrony środowiska, na które Gołdap pozyskała ponad 5,5 miliona złotych z funduszy unijnych w ramach „Ponadlokalnego programu rewitalizacji miast Cittaslow”.

Poprzez ten Program możliwa była realizacja projektów:

  • ,,Uzupełnienie zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi”.

Dzięki realizacji tej inwestycji gołdapianie i goście, korzystają ze zmodernizowanej sali widowiskowej Domu Kultury, w której funkcjonuje Kino Kultura. Dom Kultury rozwinął też zakres realizowanych zadań i wprowadził do oferty nowe elementy, m.in. utworzono studio nagrań i salę prób.

  • ,,Urządzenie nabrzeża jeziora Gołdap”.

W ramach projektu zmodernizowano nabrzeże plaży miejskiej. Powstał plac zabaw dla najmłodszych, a boisko do siatkówki plażowej zyskało nową trybunę. W ramach projektu gołdapski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał nowy sprzęt, udało się również zmodernizować kamperowisko nad gołdapskim jeziorem. Pole namiotowe i miejsce dla kamperów przy plaży miejskiej w Gołdapi to świetnie wyposażona baza dla miłośników tego rodzaju wypoczynku.

  • ,,Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gołdapi na pracownię garncarską”.

W budynku, który pełnił rolę magazynu, powstała nowoczesna pracownia garncarska umożliwiająca prowadzenie atrakcyjnych zajęć nie tylko dla najmłodszych mieszkańców.

  • ,,Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi”.

Dzięki tym inwestycjom poprawiła się nie tylko estetyka otoczenia, ale też efektywność energetyczna.

Urząd Miejski w Gołdapi