Dziś o godzinie 9:45 odbyła się LXXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gołdapi. Po otwarciu posiedzenia i stwierdzeniu prawomocności obrad, procedowano nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Gołdap do realizacji projektów strategicznych: „Młodzi Kreatywni”, „Zielone Pogranicze”, „Uniwersytet Ludowy Pogranicza”, „Usługi społeczne bliżej mieszkańców – rozwój usług społecznych na terenie Pogranicza” ujętych w Projekcie Porozumienia Terytorialnego pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim, a Stowarzyszeniem Warmińsko – Mazurskich Samorządów Pogranicza.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, 12 głosami za.

Gmina Gołdap z tytułu realizacji w/w projektów, nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów (poza zapewnieniem wkładu własnego w uzgodnionej w umowach o dofinansowanie wysokości), jest więc to bardzo korzystne i efektywne z punktu widzenia samorządu i społeczności lokalnej.

Cztery projekty strategiczne, które wynikają ze Strategii Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza:

  • Projekt „Zielone Pogranicze” (wydzielona linia budżetowa) – termomodernizacja budynków;
  • Projekt „Usługi społeczne bliżej mieszkańców – rozwój usług społecznych na terenie Pogranicza”
    (preferencje punktowe) – wsparcie usług społecznych na rzecz mieszkańców;
  • Projekt „Młodzi Kreatywni” (projekt niekonkurencyjny) – działania na rzecz młodzieży;
  • Projekt „Uniwersytet Ludowy Pogranicza” (projekt niekonkurencyjny) – działania na rzecz mieszkańców.

Dwa pierwsze projekty, realizowane będą samodzielnie przez poszczególne samorządy tworzące Stowarzyszenie (zgodnie z zadeklarowanym zakresem).

Projekty „Uniwersytet Ludowy Pogranicza” oraz projekt „Młodzi Kreatywni” będą realizowane w formule, w której Stowarzyszenie jest wnioskodawcą, a samorządy partnerami realizującymi zadania na terenie swoich gmin, zaś mieszkańcy samorządów Pogranicza będą jego beneficjentami. Realizacja projektów w ramach projektu Porozumienia Terytorialnego przewidziana jest na lata 2024-2027.

http://apiesesja.goldap.pl/3451

Urząd Miejski w Gołdapi