Przypominamy o trwającym konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gołdapi.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Konkurs na kandydata na Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gołdapi” w terminie do 3 stycznia 2024 r. do godziny 12.00 (liczy się data wpływu) w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/34352/zarzadzenie-nr-2116-xi-223-burmistrza-goldapi-z-dnia-29-listopada-223-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-biblioteki-publicznej-w-goldapi.html

Urząd Miejski w Gołdapi