Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku do rad powiatów i do rad gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kadencji rozpoczynającej się w 2024 roku.

https://www.goldap.pl/pl/229/34395/obwieszczenie-wojewody-warminsko-mazurskiego.html

Urząd Miejski w Gołdapi