Kolejna dostawa za nami! Do Domu Kultury w Gołdapi dotarł ekran LED wraz z nagłośnieniem w ramach realizacji projektu pn.: "Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury”, na który pozyskaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przypominamy, że projekt zakłada doposażenie gołdapskich instytucji kultury (Dom Kultury w Gołdapi i Biblioteka Publiczna w Gołdapi) poprzez zakupienie wyposażenia oraz środków trwałych na potrzeby wydarzeń kulturalnych, zajęć oraz warsztatów organizowanych przez jednostki.

Urząd Miejski w Gołdapi