Urząd Miejski w Gołdapi informuje, że zostały przygotowane harmonogramy odbioru odpadów na 2024 rok.

Harmonogramy są dostępne do pobrania pod adresem: https://www.goldap.pl/pl/1659/0/gospodarka-odpadami.html oraz zostaną dostarczane bezpośrednio do mieszkańców.

Urząd Miejski w Gołdapi