Zarządzenie Nr 2111/XI/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

https://www.goldap.pl/pl/229/34328/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy.html

Urząd Miejski w Gołdapi