Trwa realizacja projektu "Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury". W pracowni ceramicznej Domu Kultury w Gołdapi, która została doposażona w nowy piec ceramiczny, zakupiony przez Gminę Gołdap w ramach realizacji projektu "Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury" prowadzone są zajęcia, z których korzysta 30 uczestników w dwóch grupach 7 -18 lat oraz dorośli. Instruktorem pracowni ceramicznej jest Małgorzata Rusek. Zajęcia odbywają się poniedziałek – czwartek w godz. 15:30 -17:30.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Urząd Miejski w Gołdapi