Okres jesienno-zimowy to najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych, starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz wymagających pomocy ze względu na swoją trudną sytuację życiową. Dla wszystkich tych, którzy w tym okresie wymagają szczególnego wsparcia i pomocy ze strony służb społecznych jest właśnie ten apel.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka!

Każdą informację o osobach starszych, samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych oraz wymagających pomocy ze względu na swoją trudną sytuację życiową, osób, których nie znamy, a wydaje nam się, że potrzebują pomocy przekażmy odpowiednim służbom.

Mieszkańcy Gminy Gołdap mogą informować o miejscach pobytu tych osób i konieczności udzielenia im pomocy:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap w godz. pracy poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15 pod numerem telefonu 87 615 50 50

W sytuacjach zagrożenia należy dzwonić o pomoc na numery alarmowe:
  997 – policja (w szczególności w godzinach wieczornych i nocnych)
  998 – straż pożarna
  999 – pogotowie ratunkowe
  112 – centrum powiadamiania ratunkowego

Urząd Miejski w Gołdapi