Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni głosowali nad projektem uchwały dotyczącej obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024.

Rada Miejska jednogłośnie obniżyła cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Burmistrz Gołdapi, 20 listopada podczas komisji wspólnych podziękował Pani Janinie Pietrewicz Przewodniczącej Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz członkom komisji za zwrócenie szczególnej uwagi na ten fakt.

Urząd Miejski w Gołdapi