LXXXII sesja Rady Miejskiej w Gołdapi rozpoczęła się dziś o godzinie 13:00. W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego obecnych było 13 radnych. Procedowali nad uchwałami, wśród których znalazły się m.in: projekt uchwały ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”, przyjęcia Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 na lata 2024-2028 w Gminie Gołdap. Radni pochylili się również nad zmianami w tegorocznym budżecie miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Pomimo istotnych dla miasta i jego mieszkańców niezbędnych zmian w budżecie w głosowaniu przeciwny był radny: Andrzej Tobolski, natomiast radny Zbigniew Mieruński nie wziął udziału w głosowaniu nad projektem uchwały dotyczącym zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Urząd Miejski w Gołdapi