Przedstawiamy prezentację dotyczącą budowanego w strefie uzdrowiskowej zakładu przyrodoleczniczego.

Urząd Miejski w Gołdapi