Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi Leszek Retel na ręce Burmistrza Gołdapi Tomasza Luto przekazał statuetkę i dyplom za zajęcie III miejsca w rankingu Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w kategorii miast i gmin w roku szkolnym 2022/2023. Burmistrz pogratulował uczniom i dyrekcji wspaniałych osiągnięć i życzył kolejnych sukcesów. Gratulujemy wysokich wyników również dyrekcji, trenerom, uczennicom i uczniom gołdapskich szkół ponadpodstawowych.

Urząd Miejski w Gołdapi