Burmistrz Gołdapi ogłosił wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/34328/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy.html

Urząd Miejski w Gołdapi