Zakończyła się realizację zadania pn.: "Aktywne i Zielone Sołectwo Botkuny" w ramach, którego zostały zagospodarowane przestrzenie rekreacyjne w miejscowościach: Jurkiszki, Botkuny i Bronisze.

W ramach projektu zostały zamontowane betonowe stoły do gry w warcaby i chińczyka oraz posadzono 50 sadzonek drzew gatunków rodzimych liściastych. Zadanie zrealizowano w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko -Mazurskiego" w 2023 roku", kwota otrzymanego dofinansowania to 12 895,07 zł. Całkowita wartość inwestycji 25 790,14 zł.

Urząd Miejski w Gołdapi