Kolejny ranking, w którym Gmina Gołdap znalazła się w czołówce miast województwa warmińsko-mazurskiego.

Gołdap znalazła się na 6 miejscu w województwie warmińsko-mazurskim i 128 w Polsce w „Rankingu – nadwyżka operacyjna 2020–2022” ukazującym kondycję finansową samorządów Czasopisma Samorządowego „Wspólnota”.

„Nie ma lepszego wskaźnika obrazującego kondycję JST niż poziom nadwyżki operacyjnej. Sprawdziliśmy jej poziom w przeliczeniu na mieszkańca we wszystkich samorządach w Polsce. Wartość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych wskaźników obrazujących sytuację finansową jednostki samorządowej. Decyduje o możliwościach rozwojowych, o tym, ile środków możemy przeznaczyć na nowe przedsięwzięcia (najczęściej na inwestycje, choć może się zdarzyć, że zdecydujemy się na rozwój projektów wymagających głównie nowych wydatków bieżących) po zaspokojeniu bieżących potrzeb wydatkowych. W dużym stopniu wartość tego wskaźnika wynika z obiektywnych warunków, w których funkcjonują władze samorządowe”.

źródło: Czasopismo Samorządowe Wspólnota

https://wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Ranking_do_nr_23-2023_Nadwyzka_operacyjna.pdf

Nadwyżka operacyjna netto w mieście w latach 2020-2022 – wynosiła 325,72 zł.

„Wspólnota” przygotowała ranking w kilku kategoriach – województw, miast na prawach powiatu, powiatów, miast powiatowych, miasteczek i gmin wiejskich. Tabele ukazują średnią nadwyżkę operacyjną netto per capita. Za nami znalazły się takie miasta jak Ełk, Olecko, Kętrzyn czy Giżycko.

Warto dodać, że w latach 2017- 2019 w rankingu – nadwyżka operacyjna Czasopisma Samorządowego „Wspólnota” Gołdap była na 155 miejscu w Polsce, natomiast pozycja w województwie warmińsko-mazurskim pozostała bez zmian.

Urząd Miejski w Goldapi