Burmistrz Gołdapi ogłosił ustny przetarg ograniczony na dzierżawę gruntów pod uprawy rolne na czas nieoznaczony na niżej wymienione działki:

  • część działki 394/5 Gołdap - obręb 0001 Gołdap 1, ul. Stadionowa;
  • działka 900/5 Gołdap - obręb 0002 Gołdap 2, ul. Malarska.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/34301/ogloszenie-o-ustnych-przetargach-ograniczonych-na-dzierzawe-gruntow-pod-uprawy-rolne-zagospodarowanie-zielenia-na-czas-nieoznaczony.html

Urząd Miejski w Gołdapi