Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Gołdapi ograniczonych ulicami: Królewiecką, Armii Krajowej, Tatyzy i Jaćwieską. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/34299/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-terenow-polozonych-w-srodmiesciu-goldapi-ograniczonych-ulicami-krolewiecka-armii-krajowej-tatyzy-i-jacwieska-.html

Urząd Miejski w Gołdapi