Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap, ograniczonego ulicą Stadionową, rzeką Gołdapą i terenem kolejowym.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi:https://www.goldap.pl/pl/229/34298/ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-kwartalu-miasta-goldap-ograniczonego-ulica-stadionowa-rzeka-goldapa-i-terenem-kolejowym-.html

Urząd Miejski w Gołdapi