Odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Złote i Srebrne Krzyże Zasługi dla Burmistrza Gołdapi i Radnych Rady Miejskiej w Gołdapi

Odznaczenia zostały wręczone przez Wicewojewodę Piotra Opaczewskiego podczas specjalnej uroczystości, która odbyła się 10 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Wśród odznaczonych znaleźli się ludzie o wyjątkowych osiągnięciach, którzy poprzez swoją pracę, pasję i poświęcenie przyczynili się do wzrostu prestiżu regionu.

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto odznaczony został przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi.

To zaszczytne odznaczenie ustanowiono już w 1923 r. i nadawane jest osobom, które zasłużyły się dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

„Odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi to ogromny zaszczyt, tak jak pełniona przeze mnie od 2014 roku funkcja Burmistrza Gołdapi na rzecz rozwoju gminy i naszej lokalnej społeczności” – mówi Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi.

Podczas uroczystości odznaczeni zostali także gołdapscy radni:

- Pani Janina Pietrewicz Radna Rady Miejskiej w Gołdapi, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich – Srebrnym Krzyżem Zasługi,

- Pani Zofia Syperek Radna Rady Miejskiej w Gołdapi, Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – Złotym Krzyżem Zasługi,

- Pan Zdzisław Janczuk Radny Rady Miejskiej, Przewodniczący Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Złotym Krzyżem Zasługi.

Gratulujemy gołdapskim samorządowcom najwyższych odznaczeń państwowych!

Ordery i odznaczenia państwowe stanowiące najwyższe wyróżnienie zasług cywilnych i wojskowych w czasie wojny i pokoju, dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej nadawane są według starszeństwa. Przyznane gołdapskim samorządowcom Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi to odznaczenia nadawane tuż po Medalu Virtus et Fraternitas, zaś w dalszej kolejności znajdują się Medal za Długoletnią Służbę i odznaczenia o charakterze pamiątkowym mające w nazwie wyraz „Gwiazda”.

Urząd Miejski w Gołdapi