3 listopada, w dzień imienin Huberta swoje święto obchodzili myśliwi, leśnicy i jeźdźcy.

Z tej okazji odbywają się apele, msze, a także uroczyste polowania. Myśliwi kultywują w ich trakcie łowieckie zwyczaje.

Sezon polowań zbiorowych w Gołdapskich Kołach Łowieckich rozpoczął się 3 listopada uroczystym Polowaniem Hubertowskim. Przed polowaniem, w centrum Gołdapi odbyła się odprawa, w której udział wziął Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto. Prezesi Kół Łowieckich "Granica" i "Las" podczas zbiórki myśliwych przypomnieli zasady polowania i życzyli udanych łowów. Odbyła się również uroczystość ślubowania na myśliwych.

Hubertus, hubertowiny – święto myśliwych, leśników i jeźdźców, organizowane przez jeźdźców na zakończenie sezonu, a przez myśliwych na początku sezonu polowania jesienno-zimowego, zwykle w okolicach 3 listopada.

Urząd Miejski w Gołdapi