Szanowni Mieszkańcy,
przypominamy, że każde zajęcie pasa drogowego w związku z m.in.:

  • prowadzeniem robót w pasie drogowym;
  • umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (np. przyłącza wodociągowe, infrastruktura telekomunikacyjna);
  • umieszczaniem reklam w pasie drogowym;
  • umieszczaniem ogródków gastronomicznych, punktów handlowych i usługowych w pasie drogowym;

należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Gotowe wnioski znajdą Państwo w Punkcie Obsługi Mieszkańców, który znajduje się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Szczegółowych informacji udzielają Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej – Magda Zymkowska, tel. 87 615 60 52, pokój nr 28 oraz Izabela Puziuk, tel. 87 615 60 61, pokój nr 26.

Urząd Miejski w Gołdapi