Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gołdapi Wojciechem Hołdyńskim i Kierownikiem Wydziału WGK Magdą Zymkowską podziękowali Paniom i Panom dbającym o gołdapską zieleń miejską.
Dziękujemy za zaangażowanie, dyspozycyjność i dbałość o estetykę przy pielęgnacji terenów zieleni miejskiej oraz utrzymywanie czystości naszego miasta. Tegoroczne, barwne nasadzenia kwiatowe przyczyniły się nie tylko do poprawy wizerunku miasta, ale również promocji całej gminy, czego dowodem są pozytywne opinie mieszkańców, turystów i gości.

Urząd Miejski w Gołdapi