Z końcem września 2023 r. Gmina Gołdap zakończyła realizację przedsięwzięcia grantowego pn.: „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi”, finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego było zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gołdapi osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz architektonicznej parteru budynku Urzędu zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/34216/dostepny-samorzad-–-granty.html 

Urząd Miejski w Gołdapi