Burmistrz Gołdapi ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 59/100 w działce oznaczonej nr ewid. 100/3, udziału 2/5 w działce oznaczonej nr ewid. 100/4 i udziału 41/100 w działce oznaczonej nr ewid. 100/5, położonych w miejscowości Grabowo.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/34213/ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-udzialu-59-1-w-dzialce-oznaczonej-nr-ewid-1-3-udzialu-2-5-w-dzialce-oznaczonej-nr-ewid-1-4-i-udzialu-41-1-w-dzialce-oznaczonej-nr-ewid-1-5-polozonych-w-miejscowosci-grabowo.html

Urząd Miejski w Gołdapi