Burmistrz Gołdapi ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1025/2, położonej w Gołdapi przy ul. Źródlanej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/34214/ogloszenie-o-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruchomosci-niezabudowanej-skladajacej-sie-z-dzialki-oznaczonej-numerem-ewidencyjnym-125-2-polozonej-w-goldapi-przy-ul-zrodlanej.html

Urząd Miejski w Gołdapi