Burmistrz Gołdapi ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1240/1, położonej w Gołdapi przy ul. Warszawskiej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/34212/ogloszenie-o-trzecim-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruchomosci-niezabudowanej-skladajacej-sie-z-dzialki-oznaczonej-numerem-ewidencyjnym-124-1-polozonej-w-golapi-przy-ul-warszawskiej.html

Urząd Miejski w Gołdapi