Do 10 listopada 15:15 trwa nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości. Oferujemy pracę (umowa na zastępstwo) na stanowisku ds. użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Osoby zainteresowane pracą zapraszam do kontaktu z Kierownikiem Wydziału, tel. 87 615 60 40, pok. nr 23.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://bip.goldap.pl/pl/1327/34210/zarzadzenie-291-x-223-burmistrza-goldapi-z-dnia-3-pazdziernika-223-r-w-sprawie-przeprowadzenia-naboru-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-uzytkowania-wieczystego-oraz-przeksztalcenia-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-umowa-na-zastepstwo-.html

Urząd Miejski w Gołdapi